Η  «ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ I. ΝΙΚΟΣ M.E.Π.Ε.» είναι μια αναπτυσσόμενη εταιρεία  στο χώρο των Βιομηχανικών-Κτιριακών Ηλεκτρικών Κατασκευών, ξεκινώντας τις δραστηριότητές της το 2003.
 
 
Η εταιρεία μας διαθέτει άριστη εμπειρία σε εγκαταστάσεις :
 
 
Ισχύος (Μέση Τάση, Φωτισμός, Κίνηση, Εγκαταστάσεις ΕΕx, Γείωση – Αντικεραυνική Προστασία).
  
Επικοινωνίας (Μεταφορά Δεδομένων – Τηλεπικοινωνιών, Συγκόλληση Οπτικής Ίνας).
 
Εγκαταστάσεις Ασθενών (Συστήματα Ασφαλείας, Πυρανίχνευσης – Πυρόσβεσης, Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης, Ελέγχου Πρόσβασης, Ήχου, Ενδοεπικοινωνίας, Θυροτηλεφώνων - Θυροτηλεοράσεων).
 
Αυτοματισμού & Οργάνων (Συστημάτων Ελέγχου και Διαχείρισης Κτιρίων, Εγκαταστάσεις Οργάνων).

 

Η εμπειρία μας στους συγκεκριμένους τομείς και σε συνδυασμό με το άρτια τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό, μας δίνει τη δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε με συνέπεια και ποιότητα στις απαιτήσεις των συνεργατών μας.

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ