Υδροηλεκτρικός Σταθμός Rrapun 3&4             σε Αλβανία
 
 
  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (ΣΩΛΗΝΕΣ, ΣΧΑΡΕΣ).  
  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ (6,6/0,4KV), ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΣΘΕΝΩΝ.
  • ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ (ΙΣΧΥΟΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ), ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ (6,6/0,4KV).
  • ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :                         ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ - ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ,                                 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ.
  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
 
 
ΑΝΑΘΕΤΗΣ : SYSTEMICA

  01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg
 

Get more
Joomla!® Templates
and Joomla!® Forms From Crosstec