Αποθήκη "Γενική Εμπορίου Α.Ε."
 
 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:
 
 
  • ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
  • ΦΩΤΙΣΜΟΥ
  • ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
  • ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
  • ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 
ΑΝΑΘΕΤΗΣ : ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

  01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg