Ψυκτικοί Θάλαμοι
"Ψυγεία ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ Α.Ε."
 
 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:
 
 
  • ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
  • ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
  • ΚΙΝΗΣΗΣ KAI ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
 
 
ΑΝΑΘΕΤΗΣ : ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

  01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg