Βιομηχανία Προϊόντων Ελαστικού
"CHAMPION Aφοι ΒΡΙΣΙΜΠΤΖΗ Α.Β.Ε.Ε."
 
 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:
 
 
  • ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
  • ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
  • ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
  • ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
  • ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
  • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
  • ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 
 
ΑΝΑΘΕΤΗΣ : ΚΕΡΓΟ Α.Τ.Ε.

  01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg