Αυτοκινητόδρομος "ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ" :          ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΤΡΑΣ.     

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ :

  • cctv
  • Φωτισμού Εκκένωσης
  • Πυρόσβεσης
  • ΕΑΣ (Ερμάρια Ανάγκης Σήραγγας)
  • Πυρανίχνευσης σε Οικίσκους και                Υποσταθμούς.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ : 

  • Παροχής Ανεμιστήρων σε Σήραγγες Παράκαμψης Πάτρας.
 
ΑΝΑΘΕΤΗΣ : Κ/Ξ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ

  01.JPG 02.JPG 03.jpg 04.JPG 05.JPG 06.jpg 07.JPG 08.JPG 09.jpg 10.JPG