Αυτοκινητόδρομος "ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ"
 
 
 
  • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
  • ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ CCTV
  • ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
 
 
ΑΝΑΘΕΤΗΣ : Κ/Ξ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ

  02.jpg 03.jpg 05.jpg 07.jpg 09.jpg 11.jpg