Διόδια "ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ"
 
Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ, ΠΑΧΗ, ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ
 
 
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ :
 
 
  •  ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
  •  ΦΩΤΙΣΜΟΥ
  • ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
 
ΑΝΑΘΕΤΗΣ : ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

  01.jpg 02.jpg 03.jpg 06.jpg 08.jpg 11.jpg