ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

01

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ "ΤΑΣΤΣΙΑΝ Α.Β.Ε.Ε."

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :

  • ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 20ΚV
  • ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
  • ΦΩΤΙΣΜΟΥ
  • ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
  • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
  • CCTV
  • ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
 
ΑΝΑΘΕΤΗΣ : ΤΑΣΤΣΙΑΝ Α.Β.Ε.Ε.

          001.jpg 002.jpg 003.jpg