Οργάνωση :

Η εταιρεία στο πλαίσιο της καλύτερης λειτουργίας της είναι οργανωμένη  στα παρακάτω τμήματα:

 •  Μελέτης,  Σχεδιασμού.
 •   Προσφορών, Πιστοποιήσεων.
 •   Εφαρμογής, Επιμετρήσεων.
 •   Προμηθειών, Αποθήκης.
 •   Προσωπικού.

 

Ανθρώπινο Δυναμικό :

       Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας  αποτελείται από ένα έμπειρο προσωπικό με συνεχή εκπαίδευση στον τομέα τον ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, που διακρίνονται για  τον  επαγγελματισμό και την συνέπεια που επιδεικνύουν. 

 • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί.
 • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε.
 • Απόφοιτοι Τεχνικών Λυκείων με άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.
 • Απόφοιτοι Τεχνικών Λυκείων με άδεια ηλεκτροτεχνίτη.
 • Απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών – Ηλεκτρολόγοι.
 • Βοηθοί Ηλεκτρολόγοι.
 • Επαγγελματίες Οδηγοί.
 • Γραμματειακή Υποστήριξη.
 • Λογιστήριο.