Το πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας διευρύνεται σε :

Εγκαταστάσεις Ισχύος :

 • Υποσταθμός Μέσης Τάσης.
 • Διανομή Ισχύος.
 • Φωτισμός.
 • Κίνηση.
 • Εγκαταστάσεις EEx.
 • Γειώσεων – Αντικεραυνικής Προστασίας. 


 

Εγκαταστάσεις Ασθενών :

 • Συστήματα Ασφαλείας.
 • Πυρανίχνευσης – Πυρόσβεσης.
 • Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV).
 • Ελέγχου Προστασίας (AccessControl).
 • Ήχου.
 • Ενδοεπικοινωνίας.
 • Θυροτηλεφώνων – Θυροτηλεοράσεων.

 

Εγκαταστάσεις Επικοινωνίας :

 • Μεταφορά Δεδομένων (Data) – Τηλεπικοινωνιών και Πιστοποίηση Δικτύων.
 • Οπτικών Ινών (συγκόλληση) και Πιστοποίηση Δικτύου.


 

Εγκαταστάσεις Αυτοματισμού - Οργάνων :

 • Συστημάτων Ελέγχου και Διαχείρισης Κτιρίων (PLC – BMS – instabusEIB).
 • Εγκαταστάσεις Οργάνων.