ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:
  
Η έδρα της εταιρείας είναι σε ιδιόκτητο χώρο στο Κερατσίνι, όπου στεγάζονται τα γραφεία και η αποθήκη αναλώσιμων.
  
Η κεντρική αποθήκη είναι στο Βαρνάβα Αττικής.
  
  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
 
Στην αποθήκη αναλώσιμων βρίσκονται:
   
  • Φορητά ηλεκτρικά εργαλεία
  • Όργανο συγκόλλησης Οπτικών Ινών.
  • Όργανο πιστοποίησης Δικτύων Δομημένης Καλωδίωσης.
  • Όργανα ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης (Γειωσόμετρο).
  • Πολυόργανο ελέγχου και Πιστοποίησης Ασφαλείας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.  
Στην κεντρική αποθήκη βρίσκονται :
   
  • Οχήματα  μεταφοράς κινητού εξοπλισμού και προσωπικού.
  • Φορητά ηλεκτρικά εργαλεία.
  • Κινητά  εργοταξιακά γραφεία.
  • Κινητή  αποθήκη.
  • Ηλεκτροκίνητα  ανυψωτικά μηχανήματα (12,0μ.).
  • Αυτοκινούμενα  ανυψωτικά μηχανήματα (12,0μ. και 19,0μ.).
  • Αυτοκινούμενο Γερανοφόρο Μηχάνημα (19,0 μ. / 3,5 t.).